Informujemy, że od 01 marca 2020 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie przyjmuje wnioski na wsparcie osób z niepełnosprawnościami ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu „Aktywny samorząd”. Szczegółowe informacje o formach wsparcia oraz zasadach realizacji zawiera niżej załączone Ogłoszenie.

Ogłoszenie 2020r.