W trosce o zdrowie mieszkańców, w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się epidemii koronowirusa uprzejmie prosimy interesantów Ośrodka Pomocy Społecznej w  Śmiglu o ograniczenie osobistego załatwianie spraw administracyjnych w tut. jednostce.

Zachęcamy osoby do kontaktu telefonicznego lub za pomocą intwernetu.

Jednocześnie przypominamy , że osoby posiadające profil zaufany mogą składać wnioski i załatwiać sprawy drogą elektroniczną, za pomocą platformy E-PUAP.

Niektóre wnioski takie jak o świadczenia wychowawcze można dodatkowo składać za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.

 

Jednocześnie informujemy, że od 12 marca 2020 r. wszystkie świadczenia pieniężne, realizowane przez tut. Ośrodek Pomocy Społecznej w Śmiglu przekazywane będą na wskazany rachunek bankowy.

Uprzejmie proszę świadczeniobiorców o podanie numeru rachunku do realizacji świadczeń.

 

Barbara Kuderska

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Śmiglu