Przypominamy, że od 1 stycznia 2019 roku Kartę Dużej Rodziny mogą  uzyskać również rodzice, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci. Zachęcamy podczas składania wniosku do wnioskowania o kartę tradycyjną oraz kartę mobilną. Wnioski można składać osobiście w tut. Ośrodku lub przez stronę internetową https://empatia.mpips.gov.pl/