Od dnia 01.06.2020r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Śmiglu
przyjmuje interesantów w następujący sposób:

  • Każda osoba proszona jest o zakrywanie ust i nosa przy wejściu do Ośrodka;
  • Każda osoba proszona jest o dezynfekcję rąk środkami dostępnymi na miejscu;
  • Maksymalnie w siedzibie Ośrodka poza pracownikami może znajdować się 5 osób;
  • Każda z osób, która wchodzi do Ośrodka proszona jest o zachowanie bezpiecznej odległości od siebie i oczekiwanie w wyznaczonych miejscach: jedna osoba w punkcie informacyjnym, druga przy pokoju nr 1, trzecia i kolejne osoby proszone są o oczekiwanie na zewnątrz;
  • Z każdym pracownikiem jest możliwe umówienie się telefonicznie – telefon do tutejszego Ośrodka 655 180 969, tel. kom. 515 541 575;
  • Nadal istnieje możliwość korzystania ze skrzynki podawczej oraz pobrania potrzebnych wniosków w przedsionku tutejszego Ośrodka, do którego można podejść bez oczekiwania w kolejce.