Ośrodek Pomocy Społecznej informuje o możliwości wsparcia osób niepełnosprawnych z środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych( PEFRON).
Podstawowe informacje o możliwych formach wsparcia dostępne są w załączonych prezentacjach: