Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na przyszły okres zasiłkowy należy składa od lutego 2021 r. droga elektroniczną oraz od kwietnia 2021 r. w wersji papierowej. Informacja ta dotyczy osób, które obecnie mają ustalone prawo do świadczeń wychowawczych na aktualny okres zasiłkowy, który trwa do 31 maja 2021 r.

W przypadku narodzin dziecka wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na obecny okres zasiłkowy należy złożyć w ciągu 3 miesięcy od narodzin dziecka.