Klub Seniora TĘCZA od dnia 16.06.2020 r. wznowił swoją działalność.
Priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa uczestniczkom Klubu a także Animatorce. Przestrzegamy rekomendacji opracowanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wraz z Głównym Inspektoratem Sanitarnym oraz Ministerstwem Zdrowia dla placówek dziennego pobytu. Aby sprostać wszystkim wymaganiom zmianie uległy godziny funkcjonowania Klubu i od 23.06 zajęcia odbywają się od wtorku do piątku w godzinach 8:00 – 12:30.
Nadal też Animatorka dba o zapewnienie stale ciekawych zajęć w przyjaznej atmosferze.
Zapraszamy osoby w wieku senioralnym na spotkania w dobrym towarzystwie.

Barbara Kuderska
Kierownik Ośrodka