Uprzejmie informujemy, że od 1 września rozpocznie się nabór wniosków o stypendia szkolne na rok szkolny 2020/2021.

Wnioski należy składać w siedzibie Ośrodka, na odpowiednich formularzach,
do 15 września 2020 r., a w przypadku słuchaczy kolegiów do 15 października 2020 r.

Wnioski dostępne są w punkcie informacyjnym Ośrodka Pomocy Społecznej w Śmiglu oraz na stronie internetowej (zakładka – Świadczenia i usługi) https://ops.smigiel.pl/swiadczenia-i-uslugi/stypendia-szkolne/