Dobiegła końca realizacja pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD), edycja 2020.

W 2020 r. wsparciem  objęto 75 rodzin i osób samotnych, łącznie było to 200 osób, które otrzymały podstawowe produkty żywnościowe. Rodzinom przekazano przeszło 13 ton żywności, w tym mleko, produkty zbożowe, przetwory mięsne i warzywne, sery, olej.

Dodatkowo z wsparcia skorzystało 48 obywateli Ukrainy, którzy przebywali w kwarantannie na terenie gminy Śmigiel.

Osoby objęte pomocą żywnościową miały możliwość spotkania z dietetykiem, który przedstawiał informacje dotyczące prawidłowego bilansowania posiłków. W ramach programu przeprowadzono też działania informacyjne dotyczące oferty poradnictwa specjalistycznego realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Śmiglu.

Program pomocy żywnościowej realizowany był na terenie Gminy Śmigiel w porozumieniu  Związku Stowarzyszeń Bank Żywności Leszno oraz  Stowarzyszenia „Światło Nadziei” z siedzibą w Śmiglu przy wsparciu Ośrodka Pomocy Społecznej w Śmiglu.

Barbara Kuderska