Najważniejsze informacje o programie „Rodzina 500+”

Najważniejsze informacje o programie „Rodzina 500+”

                                                          Informacja – świadczenie wychowawcze rodzina 500+                                                  WNIOSKI O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE MOŻNA SKŁADAĆ                                                    ...
Ogłoszenie dotyczące stypendium szkolnego

Ogłoszenie dotyczące stypendium szkolnego

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, u którego w rodzinie dochód nie przekracza 514,00 zł netto na osobę (świadczenie wychowawcze 500+ nie jest wliczane do dochodu), w szczególności gdy w rodzinie tej występuje:...