O nas – organizacja ośrodka

 • Kierownictwo Ośrodka
  • Barbara Kuderska – Kierownik Ośrodka
  • Justyna Biała – Główny Księgowy
 • Rejony pracowników socjalnych
 • Świadczenia 500+
  • Przyjęcia interesantów w siedzibie Urzędu Miejskiego Śmigla, ul. Plac Wojska Polskiego 6, w godzinach od 8.00 do 14.00
 • Świadczenia rodzinne i alimentacyjne
  • Przyjmowanie interesantów w godzinach od 8.00 do 14.00
 • Dyżury pracowników socjalnych w siedzibie Ośrodka
  Pracownicy socjalni przyjmują interesantów w godzinach pracy Ośrodka tj.: w poniedziałki od 8.00 do 16.00, od wtorku do piątku od 7.00 do 15.00.
  Ponieważ pracownicy socjalni pracują w środowisku zamieszkania klientów, ustalono dyżury, kiedy pracownicy pozostają w siedzibie Ośrodka.

  • Edyta Małek – Starszy specjalista pracy socjalnej
   poniedziałki i środy
  • Wioleta Karolczak – Specjalista pracy socjalnej
   wtorki i środy
  • Lilla Panasiuk – Starszy specjalista pracy socjalnej
   środy i czwartki
  • Elżbieta Błaszkowska – Starszy specjalista pracy socjalnej
   środy i piątki
  • Monika Wyszogrodzka – Bobrowska – Starszy specjalista pracy socjalnej
   środy i czwartki
  • Michał Skoracki – Starszy specjalista pracy socjalnej
   środy i piątki
  • Kamila Zborowska – Pracownik socjalny
   poniedziałki i środy
  • Natalia Szamborska – Pracownik socjalny
   wtorki i środy
  • Beata Gindera – Starszy pracownik socjalny
   poniedziałki i środy