Informacja o dyżurach

Informacja o dyżurach

Informacja o dyżurze w ramach ogólnopolskiej kampanii: TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM Dyżury pełnią funkcjonariusz Policji w Śmiglu i pracownik Socjalny Tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej Termin: 24 Lutego Godziny dyżurowania: 8.00.-12.00....
Informacja o dyżurach

Zaproszenie na warsztaty

Ośrodek Pomocy Społecznej w Śmiglu zaprasza zainteresowanych na spotkanie dotyczące umiejętności konstruktywnego rozwiazywania konfliktów. Spotkanie będzie miało formę warsztatową i będzie się odbywać w ramach prowadzonej przez tut. Ośrodek grupy wsparcia. Na...
Gmina Śmigiel partnerem Wielkopolskiej Karty Rodziny

Gmina Śmigiel partnerem Wielkopolskiej Karty Rodziny

Gmina Śmigiel przystąpiła do realizacji Programu „Wielkopolska Karta Rodziny”. Jest to program działający na rzecz rodzin wielodzietnych z województwa wielkopolskiego, a jego  celem jest promowanie modelu wielodzietnej rodziny oraz upowszechnianie działań na rzecz...
Rozstrzygnięcie konkursu na film

Rozstrzygnięcie konkursu na film

W Gminie Śmigiel od 2010 roku funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  Jednym z jego zadań jest uświadamianie szkód jakie niesie przemoc domowa. Od kilku lat organizowane są wśród dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i...
Zajęcia w Klubie Seniora Tęcza

Zajęcia w Klubie Seniora Tęcza

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że ruszyły zajęcia ze specjalistami związane z otwarciem Klubu Seniora, w ramach Projektu „Tęcza”. Między innymi odbywają się zajęcia ruchowe z rehabilitantem, warsztaty artystyczno-teatralne, konsultacje indywidualne z...