Pomoc Żywnościowa

Pomoc Żywnościowa

Trwa realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 (PO PŻ) finansowanego ze źródeł Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). Obecnie wznowiono nabór wniosków na realizację pomocy w okresie od stycznia do lipca 2020 r. Z...
Słowo też rani

Słowo też rani

Pod hasłem „Słowo też rani” odbył się konkurs plastyczny ogłoszony przez Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Śmigiel. W czwartek 12 grudnia 2019 r. Zastępca Burmistrza Śmigla Marcin Jurga oraz członkowie Zespołu...
Rusza projekt ORTOTYKA 3D

Rusza projekt ORTOTYKA 3D

„Ortotyka 3D” jest pilotażowym projektem firmy Omni3D i Meyra Group realizowanym we współpracy z Fundacją On/Off. Jego celem jest rekrutacja osób zainteresowanych skorzystaniem z możliwości przemysłowego druku 3D i przygotowaniem testowych wersji wydruków...