Pomoc osobom uzależnionym

Pomoc osobom uzależnionym od alkoholu

W Gminie Śmigiel specjalistycznej pomocy osobom uzależnionym udziela Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Śmiglu, której celem jest m. in. motywowanie i kierowanie osób uzależnionych na leczenie.

W celu zwiększenia dostępności terapeutycznej dla osób uzależnionych, zostało  utworzone Biuro ds. Uzależnień oraz  Punkt Konsultacyjno-Informacyjny. Osoba uzależniona, bądź rodzina w której występuje problem z uzależnieniem, może szukać pomocy :

 • W Biurze ds. Uzależnień, gdzie przyjmuje Pani Genowefa Łączna, która pełni funkcję Pełnomocnika Burmistrza Śmigla ds. Uzależnień;  rolą Pełnomocnika jest m. in. udzielenie rodzinie bądź osobie uzależnionej pomocy w podjęciu leczenia przez osobę uzależnioną;
 • Biuro ds. Uzależnień  mieści się w Śmiglu, ul. Kościuszki 20 – wejście E
  Godziny urzędowania:

  • poniedziałek – 8.00 – 15.00
  • wtorek, środa, czwartek – 8.00 – 14.00
  • piątek – 8.00 – 13.00

nr tel.  65 51 86 932

 • Terapeuta uzależnień Pani Joanna Majorek przyjmuje w każdy trzeci piątek miesiąca w godz. od 13:00;
 • W Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym – ul. Kościuszki 20 – wejście E;
 • W grupach Anonimowych Alkoholików (AA)
  •  Śmigiel:
   • grupa AA “Dąb”; mitingi odbywają się w poniedziałki o godz. 19.00; Grupa spotyka się w świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Śmiglu  ul. Kościuszki 20, w pierwszy poniedziałek miesiąca o godz. 19.00 są mitingi otwarte, na które może przyjść każda osoba zainteresowana tematyka uzależnień;
  • Czacz:
   • grupa AA „Warta”; mitingi odbywają się w piątki o godz. 19.00;
    Grupa spotyka się w sali wiejskiej w Czaczu , tam również ma swoją siedzibę Stowarzyszenie Klubu Abstynenta „Nowe życie”; niesie ono pomoc osobom uzależnionym i ich rodzinom;
 • Pod opieką Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Śmiglu, znajduje się 6 świetlic opiekuńczo-wychowawczych: w Śmiglu, Spławiu, Żegrówku, Machcinie, Bronikowie oraz w Czaczu.

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że osoby uzależnione, które podejmą leczenie odwykowe w systemie otwartym i  kwalifikują się do pomocy zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, mogą ubiegać się o pomoc w dofinansowaniu dojazdów na terapię leczenia uzależnień;

Pracownicy socjalni Ośrodka służą poradnictwem, pomagają osobom uzależnionym i ich rodzinom w załatwianiu wszelkich spraw urzędowych i innych spraw niezbędnych do załatwienia w celu podjęcia terapii i leczenia alkoholowego oraz poprawy funkcjonowania rodziny. W przypadku trudnej sytuacji finansowej osoby i rodziny mogą zostać objęte pomocą pieniężną lub rzeczową.

Osoby uzależnione oraz członkowie rodzin mogą korzystać ze specjalistycznej pomocy Gminnego Punktu Wsparcia Rodziny, w którym prowadzone jest poradnictwo i terapia psychologiczna – indywidualna i rodzinna, poradnictwo prawne oraz poradnictwo w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie .

Wykaz niektórych placówek leczenia odwykowego

 1. Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie
  • Poradnie Terapii Uzależnień i Współuzależnień , ul. Bernardyńska 4;
   nr tel. 65 511 51 00  wew. 324
  • Całodobowy Oddział Leczenia Uzależnień , ul. Śmigielska 53
   nr tel. 65 512 28 48
  • Dzienny Oddział Terapii Uzależnień od Alkoholu, Pl. Paderewskiego 1a,
   nr tel. 65 511 51 99
  • Oddział Leczenia Zespołów Abstynencyjnych, Plac Paderewskiego 1a,
   nr tel. 65 511 51 71
  • Całodobowy Oddział Leczenia Uzależnień II, Plac Paderewskiego 1a,
   nr tel. 65 511 51 00 wew. 368
 2. Poradnia MEDICOR, Kościan, Plac Paderewskiego 4;
  • Terapia grupowa i indywidualna, nr tel.  65 511 03 00
 3. Zakład Leczenia Uzależnień , Charcice 12, tel. 61 295 11 13