Program pomocy żywnościowej

Pomoc żywnościowa dla najbardziej potrzebujących   dzięki współpracy z Federacją Banki Żywności i Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

Trwa realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 (PO PŻ) finansowanego ze źródeł Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

Obecnie zakończono nabór wniosków na realizację pomocy w okresie od października 2019 do czerwca 2020 r.

Z pomocy mogą skorzystać osoby znajdujące się w trudnych sytuacjach życiowych, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (1.402 zł. dla osoby samotnie gospodarującej i 1.056 zł. dla osoby w rodzinie).

Dzięki współpracy z Bankiem Żywności w Lesznie oraz Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Śmiglu oprócz pomocy w formie paczek żywnościowych osoby korzystające będą mogły uczestniczyć w ciekawych szkoleniach dotyczących zdrowego i racjonalnego żywienia rodziny, wziąć udział w projekcie aktywizacji społeczno–zawodowej a także w spotkaniach integracyjnych.

Wszystkie osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, których dochody nie przekraczają ww. kryteriów zachęcamy do kontaktu ze Stowarzyszeniem „Światło Nadziei” – tel. 607 410 450, lub Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Śmiglu – tel. 655 180 969.

Obecnie wyczerpany został limit osób określony w umowie. W przypadku zmiany w sytuacji osób korzystających z pomocy żywnościowej możliwe jest wpisanie na listę kolejnych beneficjentów.