Terminy wypłat świadczeń

Ośrodek Pomocy Społecznej w Śmiglu informuje, że wypłata świadczeń wychowawczych tzw. 500+, świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego będzie realizowana według poniższego harmonogramu.

W harmonogramie możliwe są zmiany.

PLANOWANE TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO:

26 października 2020 r.
30 listopada 2020 r.
18 i 28 grudnia 2020 r.
27 stycznia 2021 r.
24 lutego 2021 r.
26 marca 2021 r.
26 kwietnia 2021 r.
26 maja 2021 r.
25 czerwca 2021 r.
27 lipca 2021 r.
26 sierpnia 2021 r.
27 września 2021 r.
26 października 2021 r.


PLANOWANE TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH 500+:

24 września 2020 r.
22 października  2020 r
24 listopada  2020 r
17 grudnia  2020 r
21 stycznia 2021 r.
19 lutego 2021 r.
19 marca 2021 r.
22 kwietnia 2021 r.
21 maja 2021 r.

 

Ustawowe terminy wypłat poszczególnych rodzajów świadczeń:

  • świadczenie wychowawcze wypłaca się w okresach miesięcznych (podstawa: art. 21 ustawy   o pomocy państwa w wychowaniu dzieci),
  • świadczenia rodzinne wypłaca się w okresach miesięcznych ( podstawa: art. 26 ustawy o świadczeniach rodzinnych),
  • świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłaca się w okresach miesięcznych (podstawa: art. 20 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów).

Harmonogram wypłat zasiłków z pomocy społecznej na 2021:

Miesiąc Zasiłki  celowe Zasiłki  stałe Zasiłki okresowe
STYCZEŃ 13,28 20 28
LUTY 11,25 18 25
MARZEC 9,25 18 25
KWIECIEŃ 8,28 20 28
MAJ 7,28 20 28
CZERWIEC 7,28 18 28
LIPIEC 7,28 20 28
SIERPIEŃ 6,27 20 27
WRZESIEŃ 8,28 20 28
PAŹDZIENIK 8,28 20 28
LISTOPAD 5,26 19 26
GRUDZIEŃ 6,15,21 15 21