Ośrodek Pomocy Społecznej w Śmiglu
Powróć do: PROJEKTY I PROGRAMY

Program pomocy żywnościowej POPŻ

Ośrodek Pomocy Społecznej w Śmiglu zakończył realizację pomocy żywnościowej dla najbardziej potrzebujących  dzięki współpracy z Federacją Banki Żywności.

Wsparcie mieszkańców znajdujących się w najtrudniejszych sytuacjach było realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 (PO PŻ) finansowanego ze źródeł Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

Program był realizowany do września 2022 r. 

W 2021 r. z programu skorzystało 106 osób, którym przekazane zostało łącznie 10.684 sztuk produktów. Natomiast w 2022 r. w programie wzięło udział 101 osób, którym przekazano łącznie 4.769 sztuk produktów.

Z pomocy skorzystały osoby znajdujące się w trudnych sytuacjach życiowych, w pierwszej kolejności osoby starsze, schorowane i samotne, których dochód nie przekraczał 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (1.542,20 zł. dla osoby samotnie gospodarującej i 1.161,60 zł. dla osoby w rodzinie).

Dzięki współpracy z Bankiem Żywności w Lesznie oraz Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Śmiglu  oprócz pomocy w formie paczek żywnościowych - osoby korzystające mogły uczestniczyć w ciekawych szkoleniach dotyczących zdrowego i racjonalnego żywienia rodziny, wziąć udział   w projekcie aktywizacji społeczno–zawodowej a także w spotkaniach integracyjnych.

W ramach działań towarzyszących Ośrodek zorganizował warsztaty edukacyjne  w zakresie planowania budżetu.