Ośrodek Pomocy Społecznej w Śmiglu
Powróć do: PROJEKTY I PROGRAMY

Program "Posiłek w szkole i w domu"

WIELOLETNI RZĄDOWY PROGRAM „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” NA LATA 2024–2028

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Śmiglu realizuje Program „Posiłek w szkole i w domu”.

W ramach programu Ośrodek zapewnia pomoc w szczególności osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji. Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Istotnym elementem Programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej. Takie rozwiązanie daje bowiem większą kontrolę nad jakością kupowanych produktów, z których przygotowywane są posiłki, oraz nad procesem ich przygotowywania.

Ze środków przekazywanych w ramach Programu Ośrodek udziela wsparcia osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy.

 

Źródło:   https://www.gov.pl/web/rodzina/programy-posilek-w-szkole-i-w-domu

Posiłek w szkole i w domu

 

Posiłek w szkole i w domu