Ośrodek Pomocy Społecznej w Śmiglu
Powróć do: Świadczenia i usługi

Klub Seniora

Klub Seniora "TĘCZA" powstał w 2016 r. w ramach projektu unijnego finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Spotkania odbywają się cztery razy w tygodniu: w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godzinach od 8.00 do 12.30 w Centrum Kultury w Śmiglu, wejście E.

Do Klubu Seniora mogą być przyjęte osoby, które ukończyły 60 lat i są mieszkańcami gminy Śmigiel oraz złożyły pisemną deklarację uczestnictwa w Klubie Seniora.

Najważniejsze cele klubu obejmują:

·        motywowanie seniorów do wspólnego spędzania czasu wolnego i zwiększenia udziału w życiu społecznym,

·        rozpoznawanie potrzeb seniorów oraz rozwijanie ich zainteresowań,

·        organizowanie atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego.

To wszystko realizuje się w prostych formach i działaniu takim jak:

 • wspólne rozmowy przy kawie i ciastku
 • czytanie świeżej pracy
 • różnego rodzaju gry, niejednokrotnie za drobne nagrody
 • zajęcia międzypokoleniowe z przedszkolakami
 • 45 minutowe ćwiczenia grupowe z rehabilitantką - raz w tygodniu
 • tematyczne zajęcia manualne – ozdoby świąteczne itp.
 • ciekawe zadania i zagadki umysłowe
 • wspólne jednodniowe wycieczki 2-3 razy w roku
 • organizowanie spotkań tematycznych,
 • rozmowy na temat przeczytanych pozycji oraz wzajemne polecanie interesujących książek
 • współpraca z biblioteką, aktywny udział w organizowanych przez bibliotekę wydarzeniach oraz projektach.

W Klubie zatrudniona jest animatorka, która dba o sprawy organizacyjne i przygotowuje propozycje zajęć. Zawsze słuchamy uczestników i staramy się dostosować ofertę do ich potrzeb. 

Wszystkich seniorów zainteresowanych uczestnictwie w Klubie lub odwiedzeniem uczestników podczas ich zajęć serdecznie zapraszamy!