Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Poniedziałek, 24 czerwca 2024
Imieniny: Danuta, Emilia, Jan
pochmurno
24°C

Deklaracja dostępności

Wstęp

Ośrodek Pomocy Społecznej w Śmiglu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Ośrodek Pomocy Społecznej w Śmiglu.

Data publikacji strony internetowej: .
Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niektóre treści mogą być w formie scanów. Niektóre załączniki mogą mieć formę trudną do odczytanie przez urządzenia dla osób słabowidzących i niewidomych. Niektóre zdjęcia mogą być nieprawidłowo opisane.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia:
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Barbara Kuderska, ops@smigiel.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 607410450. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Ośrodek Pomocy Społecznej w Śmiglu, ul. Kościańska 1, 64-030 Śmigiel - W obiekcie znajdują się drzwi otwierane automatycznie. Na parterze znajduje się toaleta dostosowana dla osób z niepełnosprawnością. Do obiektu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku mieści się punkt informacyjny zaopatrzony w pętlę indukcyjną. Istnieje możliwość skorzystania przez osoby migające z tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. W tym celu należy zgłosić się do punktu informacyjnego. Osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach inwalidzkich przyjmowane są w pokoju nr 3. Miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się przed budynkiem Urzędu Miejskiego Śmigla, sąsiadującego z tutejszym Ośrodkiem Pomocy Społecznej. W obiekcie nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku nie ma windy.

Gminny Punkt Wsparcia Rodziny, ul. Mickiewicza 11, 64-030 Śmigiel - Siedziba obiektu znajduje się na parterze, brak schodów utrudniających dostęp. Otwarcie drzwi   zewnętrznych przez osobę poruszającą sie na wózku inwalidzkim wymaga pomocy osoby towarzyszącej lub pracownika Ośrodka. Przedsionek utrudnia swobodne poruszanie się na wózku inwalidzkim. W budynku znajduje się toaleta dostosowana dla osób z niepełnosprawnością. Do obiektu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnej. W obiekcie nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Przed budynkiem nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnością.

Klub Seniora – Centrum Kultury, ul. Kościuszki 20, 64-030 Śmigiel - Klub Seniora znajduje się w budynku Centrum Kultury – wejście E. Informację o rozmieszczeniu można uzyskać w punkcie informacyjnym, które mieści się w Izbie Pamięci. Do budynku w części E prowadzą schody, brak windy. Do obiektu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Przed budynkiem nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnością.

Świadczenia wychowawcze - Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6 - Wejście do budynku jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością. W budynku mieści się punkt informacyjny zaopatrzony w pętlę indukcyjną. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Na parterze znajduje się toaleta dostosowana dla osób z niepełnosprawnością. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Przed budynkiem zostało wyznaczone oraz oznakowane miejsce parkingowe dla pojazdów osób z niepełnosprawnością.

Aplikacje mobilne

Ośrodek administruje dwoma kontami na Facebook - Ośrodek Pomocy Społecznej Śmigiel oraz Klub Seniora Tęcza. Deklarujemy częściowo zgodność z ustawą o dostępności. Niektóre zdjęcia mogą być nieprawidłowo opisane, niektóre treści mogą mieć formę scanu. Deklarujemy unikanie takich sytuacji.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2017 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Dz. U. z 2017 r. poz. 2247

Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U. z 2019 r. poz. 848

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.